Revize elektro Plzeň :: Pavel Haniger

Měření elektrických výkonů a spotřeby

Na rozdíl od použití jednoduchých klešťových ampérmetrů, které poskytují pouze okamžitý údaj, jsme schopni sledovat a měřit odebíraný výkon v čase a tyto údaje znázornit v grafu. Tato služba může být užitečná např. při projektování

a navrhování elektrických zařízení, kdy je potřeba určit jak maximální zatížení tak průměrnou spotřebu a odebíraný proud v čase.

Při dlouhodobějším měření (asi týden,14dní) a ceně za odebíranou kWh lze tak docela přesně odvodit cenové náklady na provoz zařízení během roku.