REVIZE ELEKTRO PLZEŇrevize elektrických zařízení

Revize elektro Plzeň

REVIZE ELEKTRO PLZEŇ

Výchozí a pravidelné revize elektroinstalací, revize elektro spotřebičů, elektro revize strojů a nářadí, revize hromosvodů, měření osvětlení a analýza elektrické sítě. Revize elektro provádíme vždy v dohodnutém termínu a kvalitě. Zajišťujeme kompletní servis v oblasti revizních služeb, prevence a školení v oblasti města Plzeň a v Plzeňském kraji.

Provádíme revize elektro bytů, bytových domů, objekty státní správy, průmyslové a výrobní celky, elektrické spotřebiče.

Revize ochrany před bleskem.
Ruční nářadí, svářečky, prodlužovací přívody a kancelářská technika.

Strojní celky, linky a jednotlivé stroje.

Elektroinstalace v prostředí výbušných plynů a prachů.
Revize a kontroly elektro na zařízení a trafostanic vysokého a velmi vysokého napětí
Nabízíme vyhledávání kabelových poruch v zemi.

Měření intenzity osvětlení v průmyslu a domácnostech.

Diagnostika elektrické sítě, měření elektrických parametrů sítě.

Ruční nářadí, svářečky, prodlužovací přívody a kancelářská technika.

Revize fotovoltaických elektráren a malých vodních elektráren.

Měření rezistance(odporu) různých povrchů podlah hal, labolatoří, kanceláří, průmyslových objektů.

Kontroly elektrických vedení a rozvaděčů.

Zajištění dozoru elektroinstalací na stavbách.

Školení a přezkoušení odborné způsobilosti dle NV194/2022 (stará vyhl.50/78Sb)

KONTAKTY