Cílem revize je ušetřit Váš čas a zbavit Vás starostí se splněním požadavků norem a zákonů, které ukládají povinnost zajišťovat revize elektrického nářadí ve stanovených lhůtách. Dodržování je kontrolováno a v případě nezajištění revizí nebo nedodržení lhůt hrozí provozovatelům citelné pokuty. Navíc při pojistné události způsobené nářadím , který nemá revizi, ztrácíte nárok na pojistné plnění.