Revize a kontroly elektro na zařízení a trafostanic vysokého a velmi vysokého napětí

Revize prověřuje především:

Stav konstrukčních prvků (sloupů, staveb, konzolí)

Stav izolátorů, svodičů přepětí

Stav jistících prvků, měřících zařízení

Kvalitu proudových spojů

Stav transformátoru a u olejových transformátorů stav olejové náplně, odběr vzorku oleje včetně rozboru v akreditované laboratoři.

Měření napětí na všech fázích, měření uzemnění TS