Navrhneme opatření pro el. zařízení a provoz Ex objektů, vypracujeme závaznou dokumentaci podle NV č. 406/2004 Sb. tzn. protokol vnějších vlivů, zajistíme posouzení el. instalace od organizace TIČR ve smyslu vyhl. č. 73/2010 Sb apod.

Provádíme:

  • revize bioplynových stanic
  • revize čistíren odpadních vod
  • revize čerpacích stanic pohonných hmot
  • revize plynových regulačních stanic
  • revize lakovacích boxů a kabin
  • revize hromosvodů v prostředí výbuchu