Navrhneme opatření pro el. zařízení a provoz Ex objektů, vypracujeme závaznou dokumentaci podle NV č. 406/2004 Sb. tzn. protokol vnějších vlivů, zajistíme posouzení el. instalace od organizace TIČR ve smyslu vyhl. č. 73/2010 Sb apod.