Termovizní měření je v souvislosti s elektrickými a energetickými zařízeními využíváno jako diagnostický nástroj, který přináší přesnou informaci o rozložení povrchových teplot. U elektrických svorek, spojů, rozvodů, rozvaděčů a trafostanic dochází při nedokonalém elektrickém kontaktu k zahřívání. Toto zahřívání může v extrémních případech vést ke vznícení a způsobit tak zbytečně nenapravitelné škody.

Pravidelnými kontrolami termovizní kamerou lze zahřívání detekovat a předcházet tak komplikacím do budoucna. Výhodou této diagnostiky je její bezkontaktnost a v některých případech může nahradit klasické dotahování spojů, protože je možné kontroly provádět pod napětím a není tím ohrožen ani omezen návazný systém. Tyto prohlídky jsou důležité zejména po uvedení nového zařízení, nebo technologie do provozu a u starších elektroinstalací, rozvaděčů a rozvoden. Prohlídky mohou být doplněny i o měření proudových hodnot v lokalizovaných místech s vyššími teplotami a to až do 1000A AC/DC. S tímto ampérmetrem termovizní kamera bezdrátově komunikuje a tak jsou elektrické veličiny přímo zaneseny do výstupního protokolu.

Mnoho problémů spojených s nesprávnou funkčností zařízení je také provázeno teplotními změnami, které lze spolehlivě termovizní kamerou lokalizovat. Metody se rovněž využívá při pravidelných kontrolách v kancelářích (zásuvky, elektrospotřebiče atp.).

Termovizní služby jsou prováděny s elektrotechnickou způsobilostí v souladu s ČSN EN 50110 (ČSN 343100). Zákazníkům nabízíme i možnost provádění pravidelných revizí.