Výchozí a pravidelné revize elektroinstalací, elektrospotřebičů, strojů, hromosvodů, měření osvětlení a analýza elektrické sítě.

Nutnost provádění revizí a kontrol – a to nejen elektrických zařízení, která se dlouhou dobu provozují, není výmyslem poslední doby. Ve vyspělých zemích se vyžaduje už od dob, kdy se taková zařízení užívají.

V zásadě výrobce ručí za to, že jeho výrobek je bezpečný. Výrobce již ale nemůže ručit za to, že i konečná sestava instalovaných nebo smontovaných výrobků bude bezpečná.

Zde musí nastoupit nezávislý revizní technik, který posoudí a zkontroluje správnost provedení celé instalace v souladu s požadavky a doporučením příslušných norem.