Nemusíte všemu rozumět

Ačkoliv každý z nás má o elektrotechnickém oboru více méně dobrou povědomost, v případě nových elektroinstalací či rekonstrukcí jste nakonec okolnostmi donuceni obrátit se na některou z dodavatelských firem. Chcete-li se stát rovnocenným partnerem vašeho subdodavatele i bez hlubších vědomostí elektroinstalací, můžete se obrátit na odborníka, který bude hájit vaše zájmy, zkontroluje váš projekt a kvalitu provedených prací a předání díla.

 

Nabízím Vám technický dozor investora v oboru elektroinstalací.