Měření intenzity osvětlení v průmslu a domácnostech

Osvětlení má nezanedbatelný vliv na výkon a zdraví pracovníků v průmyslové sféře i službách. Má zásadní vliv na produktivitu. Volbou kvalitního osvětlení je možno vytvořit zásadní změnu k lepšímu. Výsledkem je pak nižší chybovost, vyšší pracovní výkon, zvýšená bezpečnost a snížení absencí.

  • měření a hodnocení denního, umělého i sdruženého osvětlení ve vnitřních prostorách
  • měření a hodnocení umělého osvětlení ve venkovních prostorách a na pracovištích
  • měření a hodnocení osvětlení komunikací a jiných veřejných ploch
  • měření a hodnocení oslnění a rozložení jasů na pracovištích
  • měření a hodnocení osvětlení vnitřních a venkovních sportovišť
  • měření a hodnocení nouzového a bezpečnostního osvětlení
  • měření a posouzení pracovišť s displeji