Revize elektro Plzeň :: Pavel Haniger

Lokalizace kabelových tras a poruch

Nabízím vyhledávání kabelových poruch a tras na elektrických kabelech nízkého napětí.Vyhledání vysokoohmových závad propalováním  10kV zdrojem.

Například: veřejné osvětlení,vodojemy,el.přípojky, signalizační kabely atd.

  • Vytýčení kabelových tras
  • Vyhledání kabelové poruchy
  • Vyhledání poškozeného kabelu v zemi
  • Lokalizace kabelových tras
  • Lokalizace kabelových poruch