Revize elektro Plzeň :: Pavel Haniger

Monitoring elektrických sítí

Firma Haniger používá výkonný síťový analyzátor C.A 8335,C.A 8336,C.A.8336,C.A 8230 který měří i proud protékající neutrálním vodičem. Analyzátor je vhodný nejen pro základní měření, ale i pro monitorování a diagnostiku elektrických sítí.

Důvody pro provedení měření:

Pouze na základě podrobné znalosti vlastností elektrické rozvodné sítě je možné přijímat úsporná a nápravná řešení pro její optimalizaci a bezporuchový, úsporný provoz.

Další výhodou je, že mohu používat k měření další přístroje od té samé firmy, který lze osadit na jiné místo v areálu firmy a současně měřit ve stejný čas na dvou místech. Všechna tato měření jsou zaznamenána a stažena do počítače a vyhodnocena ve speciálním programu. Výsledkem jsou grafy všech měřených veličin, na kterých jsou přehledně vidět průběhy. Grafy jsou dodány zákazníkovi dle jeho přání. Další možností je zákazníkovi poskytnout data v tabulce Excel, které se dají v tomto textovém dokumentu zpracovat.

Leták ke stažení